1. Expertiză

– Efectuarea unui audit al infrastructurii existente;
– Identificarea punctelor slabe în infrastructura clientului;